Tworzenie Konsorcjów

 
Po zatwierdzeniu Koncepcji Projektu, pomagamy określić i wyłonić możliwie najlepsze konsorcjum.
 

Podstawowe usługi łączenia konsorcjów z partnerami

 
Określenie możliwości dołączenia do istniejących konsorcjów, poszukujących partnerów o konkretnym profilu.
 

Usługi premium łączenia konsorcjów z partnerami.

 
Określenie możliwości dołączenia do konsorcjów zarządzanych przez econet (bądź przez inne europejskie firmy konsultingowe, które regularnie współpracują z econet), które przygotowują projekty będące w kręgu zainteresowań naszego Klienta oraz poszukują partnerów o określonym profilu działalności. Ta usługa zapewniania jest jako rozszerzenie naszego audytu B+R/Innowacji.