1.01.2013 r.

Miło nam poinformować, że econet przystąpił do realizacji projektu pod nazwą:

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy członkami międzynarodowej grupy econet”

Projekt jest realizowany w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
  • Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
  • Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt zakłada wdrożenie nowego systemu informatycznego typu B2B (zwanego EIS), usprawniającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Zamawiającym a jego partnerami biznesowymi z grupy econet, jak również zakup sprzętu technicznego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemu. Dzięki realizacji projektu Zamawiający zamierza zintegrować i zautomatyzować procesy biznesowe zachodzące między nim a współpracującymi firmami.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.