Pomoc w przygotowaniu wniosku

 
Pomagamy naszym Klientom w opracowaniu koncepcji projektów / wniosków o dofinansowanie. Bierzemy na siebie określone rozdziały związane z opisem partnerów i kwestiami administracyjnymi, wpływem rezultatów projektu, techniczna stroną projektu, aktualnym stanem wiedzy itd. Zapewniamy także recenzje naukowe czy usługi oceny koncepcji projektów
 

Udzielamy wsparcia w całym procesie aplikowania

 
Z należytą starannością świadczymy kompleksowe usługi w zakresie nadzoru/ koordynacji wszystkich obszarów wymaganych przy tworzeniu koncepcji, jej rozwoju i aplikowaniu.
 

Negocjacje z instytucjami przyznającymi dofinansowanie.

 
Zapewniamy konieczne wsparcie w celu podpisania Umowy o Dofinansowanie przez odpowiednią Instytucję, z uwzględnieniem interesu naszego Klienta/lub całego konsorcjum.