Gwarantujemy niezależne, wiarygodne i profesjonalne doradztwo, nakierowane na realizację dążeń Klienta.


 

Kim jesteśmy

 
Jesteśmy czołową europejską organizacją ekspertów do spraw finansowania ze środków publicznych.

Przez ostatnie 20 lat stworzyliśmy zespół ekspertów w dziedzinie finansowania innowacyjnych przedsięwzięć ze środków publicznych. Dla najskuteczniejszej obsługi potrzeb Klientów ukształtowaliśmy naszą strukturę organizacyjną wokół trzech obszarów: Corporate OpenInnovation (programy finansowania innowacyjności w przedsiębiorstwach), Growth & Public Initiatives (inicjatywy publiczne i rozwojowe) oraz Public-Private Partnerships (partnerstwa publiczno-prywatne). W skład naszego zespołu wchodzą inżynierowie, prawnicy i ekonomiści reprezentujący 9 narodowości, 12 języków i 14 krajów.
 

Czym się zajmujemy

 
Świadczymy usługi doradztwa związanego z grantami ze środków publicznych w całej Europie na rzecz szerokiego grona Klientów: od małych i średnich przedsiębiorstw do koncernów międzynarodowych, od platform technologicznych przez wielostronne partnerstwa do uniwersytetów i agend rządowych.
 

Wsparcie przy zarządzaniu grantami

 
Nasi specjaliści pomagają Klientom w pozyskiwaniu środków publicznych i zarządzaniu procesami ubiegania się o granty zarówno w związku z grantami krajowymi jak i finansowaniem unijnym. Wraz z Klientami analizujemy cele i przedsięwzięcia realizowane przez ich organizacje w celu dopasowania odpowiednich programów finansowania. Następnie opracowujemy, sporządzamy i składamy wniosek zapewniający powodzenie i wiodący do realizacji przedsięwzięcia. Na tym etapie możemy zająć się wykonywaniem obowiązków administracyjnych zapewniając Klientowi faktyczne otrzymanie przyznanych kwot.
 

Nasze cele i sposoby ich osiągania

 
Twoja działalność może kwalifikować się do finansowania ze środków publicznych, choć nawet o tym nie wiesz. Jesteśmy w stanie ustalić czy tak właśnie jest i zbadać w jaki sposób finansowanie z grantów może przyczynić się do realizacji Twoich dążeń. Możemy także pomóc w wyszukaniu potencjalnych partnerów w przedsięwzięciu. Możemy pomóc ci w realizacji celów w zakresie CSR wyszukując finansowanie publiczne dla Twoich własnych inwestycji, ale także inicjatywy angażujące do współpracy Twoich partnerów.

Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu Twoich celów strategicznych jak najskuteczniej i przy jak najniższych kosztach. Korzystamy w tym celu z naszych czterech najważniejszych zasobów: wiedzy, kreatywności, inicjatywy i partnerstwa.
 

Wiedza, umiejętności i doświadczenie

 
Nasze doradztwo w zakresie grantów i subsydiów opiera się na dogłębnym rozumieniu celów naszych Klientów, które uzupełnia posiadaną znajomość pełnego spektrum dostępnych grantów i innych form finansowania. Mówimy językiem biznesu, nauki i technologii, ale także językiem administracji rządowej.

Korzystając z ponadćwierćwiecza doświadczeń w doradztwie przy pozyskiwaniu grantów, nagradzanej bazy danych obejmującej informacje o blisko 10.000 regionalnych, krajowych i unijnych programów, nasi konsultanci nieodmiennie osiągają doskonałe wyniki.
 

Twórcze podejście

 
Powiązanie poszczególnych przedsięwzięć z wymogami programów finansowania wymaga dużej wiedzy i twórczego podejścia. Z tego względu nasi konsultanci będą starannie analizować Twoją bieżącą i planowaną działalność, pogłębiając zrozumienie Twoich celów strategicznych i poszukując dla ciebie najdogodniejszych możliwości. Możemy także pomóc w przygotowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego, które pozwoli lepiej wykorzystać finansowanie publiczne w ramach inicjatyw angażujących Twoich partnerów, dostawców i Klientów.
 

Inicjatywa

 
Wyszukiwanie programów finansowania, które pasowałyby do Twoich potrzeb prowadzimy aktywnie, wspomagając cię jednocześnie w takim kształtowaniu Twoich projektów, które pozwoli najlepiej wykorzystać możliwości uzyskania finansowania.

Dzięki rozległej sieci powiązań zawodowych i regularnym kontaktom z administracją oraz gestorami grantów na bieżąco śledzimy najnowsze wydarzenia w sektorze programów motywacyjnych i wyszukujemy nowe możliwości pod kątem Twoich potrzeb. Pozwoli ci to odpowiednio formułować podejmowane decyzje i antycypować pojawiającej się możliwości pozyskania dofinansowania.
 

Partnerstwo

 
Bliska współpraca z Klientami najczęściej prowadzi do budowy długotrwałego partnerstwa. Im lepiej znamy Ciebie i Twoją organizację, tym lepiej możemy ci doradzać. Dzięki temu możesz koncentrować się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy my zajmujemy się pozyskiwaniem grantów, ich administrowaniem i zarządzaniem projektami. Uczestniczymy także jako partnerzy naszych Klientów w tworzonych przez nich konsorcjach, platformach technologicznych i innych partnerstwach publiczno-prywatnych.