Miliardy euro będą dostępne dla przedsiębiorców w latach 2014-2020!


Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci przygotować się do ich absorbcji.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o zbliżających się konkursach, zapisz się na nasz Newsletter.

 

GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych


 
Na co? przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych (część B+R) oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.
Dla kogo? przedsiębiorcy, konsorcja naukowe (z udziałem jednostki naukowej)
Kiedy? czerwiec 2014 roku
Koszty kwalifikowalne: wynagrodzenia, badania zewnętrzne, zakup / amortyzacja sprzętu, operacyjne, ogólne, licencje, projekty budowlane i wykonawcze, infrastruktura związana z inwestycją i in
Wysokość dofinansowania: do 10 mln zł część badawcza, do 20 mln zł część wdrożeniowa, max. 70% dla firm
Inne ważne informacje: konkurs kilkuetapowy: preselekcja projektów, prezentacja projektu na panelu ekspertów, składanie pełnych wniosków
Więcej informacji: więcej
 

BOCIAN - Dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii

 
Na co? przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, małe elektrownie wodne, źródła ciepła opalane biomasą
Dla kogo? Przedsiębiorcy
Kiedy? Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym – I kwartał 2014 r.
Koszty kwalifikowalne: Prace przygotowawcze, projekty budowlane i wykonawcze, nabycie lub wytworzenie nowych środków trwałych, montaż i uruchomienie środków trwałych, nabycie materiałów lub robót budowlanych, wartości niematerialne i prawne
Wysokość dofinansowania: kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł
Inne ważne informacje: Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym
Więcej informacji: więcej
 

Inwestycje energooszczędne


 
Na co? Inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Dla kogo? Sektor MŚP
Kiedy? Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym
Koszty kwalifikowalne: zakup, instalacja, uruchomienie instalacji/urządzeń wchodzących w skład przedsięwzięcia
Wysokość dofinansowania: Dofinansowanie w formie kredytu z dotacją do 1 mln euro bądź do 250 000 euro w zależności od rodzaju przedsięwzięcia
Inne ważne informacje:
Więcej informacji: więcej
 

BIOSTRATEG – Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych


Na co? Stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki
Dla kogo? Konsorcja naukowe w skład którego wchodzą co najmniej trzy jednostki organizacyjne.
Kiedy? 2014 rok
Koszty kwalifikowalne: wynagrodzenia, badania zewnętrzne, zakup / amortyzacja sprzętu, operacyjne, ogólne, licencje, koszty budynków i gruntów, koszty operacyjne i ogólne.
Wysokość dofinansowania: Od 40% do 90% kosztów kwalifikowanych
Inne ważne informacje:
Więcej informacji: więcej
 
 

E-KUMULATOR - zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko


Na co? Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów w tym osadów ściekowych
Dla kogo? Przedsiębiorcy
Kiedy? od 10.03.2014r. do 24.03.2014r.
Koszty kwalifikowalne: m. in.: plany i projekty, prace przygotowawcze i usługi niezbędne do realizacji inwestycji, nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy, nabycie lub wykonanie budowli i budynków, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
Wysokość dofinansowania: Kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł,
Inne ważne informacje:
Więcej informacji: więcej
 

Audyt energetyczny


 
Na co? Audyt energetyczny/elektroenergetyczny
Dla kogo? Przedsiębiorcy
Kiedy? od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r.
Koszty kwalifikowalne: audyt energetyczny i elektroenergetyczny
Wysokość dofinansowania: Do 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
Inne ważne informacje:
Więcej informacji: więcej
 

Szybka ścieżka - tworzenie nowych technologii i B+R


Na co? tworzenie nowych technologii oraz prac badawczo-rozwojowych
Dla kogo? Przedsiębiorcy i konsorcja naukowe
Kiedy? 2014 rok
Koszty kwalifikowalne: wynagrodzenia, badania zewnętrzne, zakup / amortyzacja sprzętu, operacyjne, ogólne, licencje, koszty budynków i gruntów, koszty operacyjne i ogólne
Wysokość dofinansowania:
Inne ważne informacje:
Więcej informacji: więcej