Profesjonalne zarządzanie grantami

Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie specjalistycznego doradztwa przy grantach na rzecz wielu organizacji i sektorów możemy stwierdzić, że wiemy jak maksymalnie wykorzystać możliwości uzyskania grantów. W oparciu o tę wiedzę wypracowaliśmy metodologię pozwalającą łączyć poszczególne etapy procesu korzystania z grantu na potrzeby Twoich przedsięwzięć. Począwszy od ustalania możliwości uzyskania grantu do realizowania wypłat przydzielonych kwot.

W zależności od Twoich potrzeb oferujemy odpowiedni pakiet usług.
 

Identyfikacja: badanie i analiza dostępności grantów

 
Poznając Twoje dążenia, cele i zamiary w zakresie inwestycji i przedsięwzięć na wynikający z naszej wiedzy i doświadczenia obraz wszystkich dostępnych programów finansowania jesteśmy w stanie już na wczesnym etapie zidentyfikować możliwości korzystania z grantów. Angażujemy się w śledzenie możliwości związanych z Twoimi przedsięwzięciami nawet jeśli sam nie dostrzegłeś ich potencjału w kontekście pozyskania finansowania.
 

Aplikowanie: skuteczny wniosek o dotację

 
Na wczesnym etapie ubiegania się o finansowanie przygotowujemy niezbędne dokumenty zapewniając ich wysoką jakość, celem złożenia instytucji finansującej. Znamy związane z tym uwarunkowania prawne a także codzienne wyzwania, z którymi mierzą się spółki w Twojej branży, podobne przedsiębiorstwa i zakłady w Twoim regionie. Umożliwia nam to sporządzenie wysokiej jakości aplikacji. Możemy wesprzeć Twój dział administracyjny, finansowy i prawny w udzielaniu odpowiedzi na zapytania instytucji, negocjowaniu umowy i w procedurach odwoławczych. W razie potrzeby oferujemy także weryfikację aplikacji.
 

Przestrzeganie warunków: uzyskanie płatności w ramach projektu

 
Samo zatwierdzenie projektu do dofinansowania nie oznacza jeszcze, że przyznane kwoty zostaną Ci faktycznie wypłacone. Bardzo często przedsięwzięcie musi zostać przynajmniej częściowo wykonane aby na Twój rachunek wpłynęły przyznane środki. Granty to finansowanie ze środków publicznych i instytucje je przyznające chcą mieć pewność, że ich wykorzystanie prowadzi do pożądanych rezultatów. Oznacza to, że będziesz musiał wykonywać często czasochłonne obowiązki sprawozdawcze. econet może wspomóc cię na tym etapie procesu oferując niezbędne instrumenty, organizując pracę Twojej administracji lub zajmując się przygotowaniem niezbędnej sprawozdawczości
 

Zarządzanie procesem: znajomość Twojego pakietu grantów

 
Celem naszych usług w zakresie zarządzania procesem jest zapewnienie przejrzystości wyników wykorzystania grantu. Chcemy zapewnić ci aktualne informacje dla potrzeb zarządzania, kontrolę nad procesem, wysoką jakość i prognozy przepływów pieniężnych. Zarządzanie procesem stanowi element szerszego zarządzania grantami. Z doświadczenia wiemy, że kontrolowane zarządzanie procesem umożliwi Twojej spółce wykorzystanie grantu do maksimum.