Rządy kształtują nasz wspólny świat udzielając grantów.

Kwota dostępnych środków jest olbrzymia: sama Unia Europejska corocznie rezerwuje ponad 375 mld euro na granty. Obecnie prowadzonych jest ponad 20.000 takich programów.

Jeśli Twoja strategia jest zbieżna z polityką administracji, rząd może chcieć stymulować Twoje dążenia oferując granty i inwestować w Twoje przedsięwzięcie, podczas gdy Ty będziesz mógł skupić się na podstawowej działalności.
 

Aktualne tematy grantów

 
Najważniejsze obecnie obszary, w których przyznawane są granty to:

  • Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje: innowacje technologiczne, rozwój produktów i procesów, badania uniwersyteckie i w instytutach badawczych oraz współpraca z przedsiębiorstwami;
  • Energia i ochrona środowiska: energetyka i redukcja emisji CO2, zrównoważony rozwój, energia odnawialna, filozofia C2C (cradle to cradle), transport intermodalny;
  • Edukacja i rynek pracy: zwiększanie mobilności na rynku pracy poprzez kształcenie i edukację; innowacyjność w edukacji;
  • Eksperci i działalność międzynarodowa: usprawnianie wymiany handlowej, inwestycje na rynkach rozwijających się;
  • Poprawa opieki zdrowotnej: badania, rozwój i zastosowanie nowych technologii lub procesów w opiece zdrowotnej;
  • Rewitalizacja regionów i miast: duże infrastrukturalne projekty rewitalizacyjne w miastach i na terenach pozamiejskich.

 

Zamień możliwości na gotówkę

 
Konsultanci ds. pozyskiwania zewnętrznego finansowania zapewniają organizacjom niezbędne wsparcie w stale rosnącym zakresie działań niezbędnych dla pozyskania środków publicznych. Econet zajmie się wszystkimi aspektami istotnymi przy pozyskiwaniu środków publicznych. Począwszy od wyklarowania Twoich decyzji strategicznych, prezentacji Twojej organizacji organom administracji, rozwoju projektów, poprzez wyszukanie partnera o podobnych dążeniach, aż do przygotowania aplikacji oraz zarządzania i administrowania Twoimi projektami.