Skorzystaj z możliwości uzyskania grantów.

Poszukiwanie właściwego programu finansującego jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i złożonym. Nieodzowna jest umiejętność dopasowania podejmowanej działalności do określonego programu; konieczna jest też wiedza o dostępności grantów w powiązaniu ze znajomością Twojej branży i uwarunkowań lokalnych.

Granty mogą także wyznaczać cele działalności Twojej spółki. Przykładowo, nawiązanie współpracy, która pozwoli zrealizować Twoje dążenia poprzez przyspieszenie inwestycji. Granty mogą niekiedy stanowić katalizator działalności.
 

Kiedy Twój projekt ma szanse uzyskać dotację?

 
Jeśli cel Twojego projektu jest zgodny z celami programu wówczas istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na jego realizację. Aby zobrazować jakiego rodzaju przedsięwzięcia kwalifikują się do uzyskania dofinansowania przygotowaliśmy zestawienie aktualnej tematyki grantów. Możesz także zorientować się w możliwościach uzyskania grantów w Twoim regionie i przez spółki takiego typu jak Twoja.
 

Opracowanie przedsięwzięcia pod kątem grantu

 
Ubiegając się o grant regionalny czy krajowy a nawet szukając możliwości uzyskania poważnych grantów europejskich możesz skorzystać z pomocy econet w tworzeniu nowych inicjatyw lub przedsięwzięć (jedno- lub wielostronnych) pod kątem dopasowania do określonej tematyki lub programu grantów.

Econet oferuje:

  • Doświadczenie z wielu dziedzin specjalizacji
  • Dogłębną znajomość strategii grantów unijnych
  • Ogólnoeuropejską sieć

Econet może posłużyć za łącznik między tobą a lokalnym, krajowym lub unijnym dysponentem grantów, budując efektywną współpracę, zwiększając Twoją innowacyjność i siłę inwestycyjną.