Niezależnie od tego czy rozważasz uzyskanie krajowego grantu dla małego przedsiębiorstwa czy znaczących dotacji unijnych, wyszukanie odpowiedniego grantu jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i złożonym.

W rozsądnym wyborze odpowiedniego programu może pomóc tylko specjalista. Często ważnym czynnikiem jest też moment ubiegania się o grant, dlatego finansowanie zewnętrzne należy uwzględnić na jak najwcześniejszym etapie planowania przedsięwzięcia.

Możemy pomóc ci w zorganizowaniu nowych (często wielostronnych) inicjatyw koncentrujących się na określonym obszarze lub programie grantów. Wymaga to eksperckiej wiedzy w wielu specjalistycznych dziedzinach, dogłębnej znajomości strategii subsydiów unijnych i posiadania ogólnoeuropejskiej sieci. econet spełnia wszystkie trzy kryteria.