Samorządy lokalne, rządy państw, oraz instytucje i organizacje międzynarodowe (UE, Bank Światowy) przeznaczają olbrzymie kwoty ze środków publicznych na finansowanie grantów i zachęt inwestycyjnych.

Każdego roku rozdzielana jest w ten sposób kwota ponad 375 mld euro. Obecnie funkcjonuje ponad 20.000 programów a rozeznanie w ich labiryncie i uzyskanie największej skuteczności finansowania wymaga pomocy specjalistów.

SSpośród wielu czynników, od których zależy przyszła konkurencyjność i zrównoważony rozwój Europy, kilka wymaga podkreślenia: obecność nowych (przyjaznych środowisku) technologii, partnerstwo publiczno-prywatne i podaż wykwalifikowanych pracowników dla sektora opartego na wiedzy. Czynniki te często zależą od inicjatyw, które rządy wspierają grantami i zachętami inwestycyjnymi.

Finansowanie ze środków publicznych realizowane jest w czterech formach:

  • Granty, gdzie finansowanie zapewniane jest przed uruchomieniem przedsięwzięcia.
  • Pożyczki, zapewniające finansowanie dłużne przedsięwzięciom niechętnie finansowanym przez banki.
  • Ulgi podatkowe zapewniające motywację finansową nowoczesnym programom badawczo-rozwojowym lub kapitałowym przyczyniającym się do realizacji celów rządowych lub strategii UE.
  • Nagrody przyznawane retrospektywnie w uznaniu osiągnięć w branży. Zwykle mają one formę pieniężną i przynoszą dodatkową korzyść znacznie zwiększając prestiż nagrodzonej organizacji.

Każdy rodzaj grantu może być udzielony na poziomie regionalnym, krajowym lub europejskim.

Starając się o grant dla małego lub średniego przedsiębiorstwa, ale także o znaczące finansowanie w skali europejskiej, powinieneś pamiętać o następujących kwestiach:

  • zapewnienie finansowania zewnętrznego powinno stanowić element strategii Twojej organizacji.
  • wyszukanie odpowiedniego grantu dla Twojego przedsięwzięcia jest trudne, czasochłonne i złożone
  • trafienie we właściwy moment jest bardzo ważne: skorzystanie z grantu powinieneś uwzględnić na jak najwcześniejszym etapie.
  • zatwierdzenie finansowania świadczy o jakości Twojego przedsięwzięcia i tak jest postrzegane.

Uwzględniając finansowanie ze środków publicznych w strategii Twojej organizacji możesz uzyskać znaczną przewagę konkurencyjną, jednocześnie pomagając w zrównoważonym rozwoju Europy. Nasi Klienci, którzy skorzystali na uzyskaniu grantów są na to najlepszym dowodem.

Jeśli plany Twojej organizacji zawierają elementy, takie jak innowacyjność czy doskonalenie jakości wytwarzania, możemy pomóc Ci w uzyskaniu dodatkowych grantów. Od ponad 20 lat pomogliśmy Klientom w uzyskaniu setek indywidualnych grantów w kwotach od 10 tysięcy do 30 milionów euro. Możemy również pomóc ci w podejmowaniu korzystnych decyzji, np. w sprawie lokalizacji przedsięwzięcia, wyboru technologii lub partnerów.