Wprowadzenie do OpenFunding

econet pragnie udostępnić wyniki swoich badań dotyczących finansowania innowacyjności. Na początek przedstawiamy “Wprowadzenie do OpenFunding”.
 

OpenFunding – finansowanie otwarte dla kogo?

 
econet proponuje otworzyć procedury finansowania ze środków publicznych dla rynków finansowych i dla środowiska innowacyjności.
 

Otwarcie dla rynków finansowych

 
Innowacyjne przedsięwzięcie może uzyskać o wiele więcej niż tylko kilka dotacji wspierających innowacje. Przedsięwzięcie takie może kwalifikować się także do dofinansowania ze środków regionalnych, środków wspierających zatrudnienie, edukację czy zrównoważony rozwój. W ramach współpracy międzynarodowej przy wsparciu econet Uniwersytet w Santiago uzyskał granty na projekt badawczo-rozwojowy dotyczący toksyn w wodach morskich.

Innowacyjne przedsięwzięcia znajdują się w kręgu zainteresowań banków prywatnych, funduszy venture capital i działań sponsorskich w ramach polityki odpowiedzialności społecznej korporacji realizujących cele biznesowe i społecznościowe. econet wspiera Microsoft w pozyskiwaniu dotacji, i ulg podatkowych dla spółek nowych technologii.

Uzyskanie wsparcia finansowego dla innowacyjnego przedsięwzięcia wymaga sporządzenia biznes planu. Ryzyka związane z przedsięwzięciem są oceniane z perspektywy ekonomicznej, technicznej i zarządczej. econet wspiera przedsiębiorców w rozwijaniu ich potencjału innowacyjnego w ramach inicjatywy Tecnoeuropa.
 

Otwarcie dla środowiska innowacyjności

 
OpenInnovation to inicjatywa wiążąca się ze wspólnymi działaniami badawczo-rozwojowymi w ramach całego grona zainteresowanych podmiotów. Kojarzenie celów przedsięwzięć i potencjalnych członków konsorcjów staje się najważniejszym zadaniem przy pozyskiwaniu finansowania. W ramach tej inicjatywy econet pomógł hiszpańskiemu przedsiębiorstwu z sektora MŚP Tratamientos Ecológicos del Noroeste znaleźć najlepszych partnerów do realizacji projektu badawczego “Friendly”.

Centra badawcze i dostawcy technologii stanowią spoiwo dla przedsiębiorców i organizacji publicznych nawiązujących partnerstwo w ramach inicjatyw sektorowych. Analitycy korzystają z posiadanych sieci w celu znalezienia optymalnych partnerów oferujących najnowsze technologie i końcowych użytkowników tych technologii. econet wspierał GlaxoSmithKline w związku z przedsięwzięciem realizowanym w ramach Programu Ramowego.

OpenInnovation nie może obejść się bez sprawnych ekspertów inicjujących wymianę wiedzy między ośrodkami badawczo-rozwojowymi w ramach globalnego środowiska innowacyjności. econet wspierał władze lokalne (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados/Aragón I+D/Xunta de Galicia) w pozyskaniu światowej klasy międzynarodowych badaczy dla regionalnych ośrodków badawczo-rozwojowych.
 

25 sposobów poprawy finansowania innowacyjności

 
econet przeanalizował przedsięwzięcia najlepiej kwalifikujące się do uzyskania finansowania ze środków publicznych i ustalił listę 25 sposobów poprawy możliwości uzyskania finansowania ze środków publicznych w przedsiębiorstwach, spółkach, organach administracji i centrach badawczych.