A nemzetközi pályázatok kapcsán 3 nagy területről kell beszélni. Ezek a következők:

 

1.7. keretprogram: kutatás-fejlesztési projektek

http://www.2020-horizon.com/
 

Az Európai Bizottság a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos közösségi együttműködések támogatására keretprogramokat hozott létre. 2007. január 1-től elindult a 7. Keretprogram. A program 7 évig (2013-ig) működik, összhangban az Európai Parlament költségvetési időszakával. A program teljes költségvetése 50,5 milliárd euró, mely keretein belül a következő négy specifikus program keretében írják ki a pályázatokat: Együttműködés, Öteletek Emberi erőforrás, Kapacitások.
 
Együttműködés
 
A program célja a határokon átívelő európai és Európán kívüli együttműködések támogatása, mind közös kutatási tevékenységek, mind a kutatási programok koordinációja által. 32,365 milliárd eurós költségvetésével a 7. Keretprogramban nyújtható támogatások majd 60%-át ez a program biztosítja.
 

Ötletek
 
A program célja az alapkutatás / felderítő kutatás (frontier research) erősítése és támogatása, az európai kutatás dinamizmusának, kiválóságának előmozdítása. A program költségvetése 7,46 milliárd euró.
 

  Emberi erőforrások (Marie Curie akciók)
   
  A program a kutatói mobilitás és a kutatók továbbképzésének középpontba állításával négy főbb területre összpontosít:
   

 • Kezdő kutatók továbbképzése: a Marie Curie hálózatok keretében, amelyek a tudás- és technológia-transzfer útján egy kutatási tématerületen képeznek tovább kutatókat
 • Élethosszig tartó tanulás (LLL) és karrierfejlesztés: az egyéni ösztöndíjak keretében európai és nemzetközi kutatóintézetekben van lehetőség kutatásokat folytatni és a kutatási időszak után visszatérni a küldő intézménybe.
 • Ipar hatékonyabb bevonása a kutatási együttműködésekbe a humánerőforrás-fejlesztés területén
 • Nemzetközi dimenzió megerősítése: kiváló 3. országbeli kutatók Európába hívása
 •  

Kapacitások
 
A program az európai kutatási és innovációs kapacitások és lehetőségek maximális kihasználását tűzte ki célul. A program költségvetése 4,217 milliárd euró.
 

2. CIP: versenyképességi és innovációs program, kimondottan innovatív technológiák elterjedésének támogatására

 
A megújult lisszaboni stratégia céljainak elérése, és azáltal az európai növekedés és foglalkoztatás ösztönzése érdekében az EU egy versenyképességi és innovációs keretprogramot (CIP) fogadott el a 2007 és 2013 közötti időszakra. A keretprogram az Európai Unión belüli, versenyképességet és innovációs képességet célzó intézkedéseket támogatja. Kiemelt hangsúlyt kap az információs technológiák, környezetbarát technológiák és megújuló energiaforrások alkalmazása.
 
A CIP figyelembe veszi a benne foglalt célkitűzések sokféleségét, és ezt érzékeltetni is kívánja, ezért három egyedi alprogramból épül fel. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) érdekei és az ökoinnováció olyan átfogó prioritások, amelyek a keretprogram egészében jelen vannak:

 • Vállalkozási és innovációs program
 • Ikt-politika támogatásának programja
 • „Intelligens energia – Európa” program

 

3. Interreg: közigazgatás szervezeteinek együttműködését támogatja az EU-ban

 
Az INTERREG együttműködés egy az Európai Unió négy Közösségi Kezdeményezése közül. Az INTERREG kezdeményezéseket – szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal – az Európai Bizottság javasolja a Tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket.
 
Az INTERREG kezdeményezés 3 alapvető – és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző formája:

 • Határmenti együttműködés – INTERREG IIIA
 • Transznacionális együttműködés – INTERREG IIIB
 • Interregionális együttműködés – INTERREG IIIC