Csapatunk jártas a magyarországi EU források területén, ide tartoznak első sorban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. prioritásának kutatás-fejlesztési pályázatai, a 2. Prioritás vállalkozásfejlesztési és információ technológiához kapcsolódó pályázatai, valamint kapcsolódó TÁMOP pályázatok is.
 
Az alábbiakban néhány aktuális pályázati lehetőség olvasható. Amennyiben úgy gondolja, hogy valamelyik pályázat felkeltette érdeklődését, vagy más típusú pályázati lehetőséget keres, kérjük vegye fel cégünkkel a kapcsolatot, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink valamelyikén.

 

Pályázatok a Széchenyi tervben

 
GOP-2011-1.3.1/A, KMOP-2011-1.1.4/A, GOP-2011-1.3.1/B
Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

 
Olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és akkreditált klaszter tagvállalkozások kutatási + fejlesztési tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.
 
GOP-2011-1.3.1/C, KMOP-2011-1.1.4/B;
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis es középvállalkozások részére

 
A pályázat lehetővé teszi a KKV-k számára, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat innovációs eredmények hasznosításával:
kísérleti fejlesztés;
eszközbeszerzés;
piacképes termékek, szolgáltatások továbbfejlesztésével;
kapcsolódó termelési vagy szolgáltatási tevékenység bővítése;
innovációs eredmények iparjogvédelme;
 
GOP-2011-2.1.1/A, KMOP-2011-1.2.1/A
Mikro- és kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése

 
A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése, korszerűsítése, szerepük erősítésére a magyar gazdaságban.
 
GOP-2011-2.1.1/B, KMOP-2011-1.2.1/B
Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára

 
A kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.
 
GOP-2011-2.2.1, KMOP-2011-1.2.5
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

 
A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.
 
TÁMOP-2.1.3-11/B
Munkahelyi képzések támogatása, középvállalkozások számára

 
Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét.
 
TIOP-1.2.2-11/1
Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése

 
A konstrukció átfogó célja a múzeumok és levéltárak – a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló – oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. A műveleten belül olyan infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – mindenekelőtt a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik kulcskompetencia), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák – elsajátítását, valamint az, hogy a múzeumok és levéltárak sajátos adottságaikra építve erősítsék közösségi szerepüket és a nem-formális és informális tanulás helyszíneiként hatékonyabban működjenek, illetve legyenek képesek bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.
 
TIOP-1.2.3-11/1
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására

 
A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.
 
Kombinált mikrohitel
 
Magyarország mikrovállalkozásainak fokozott figyelemre van szükségük, hiszen ha terheik csökkennek, akár százezres nagyságrendben teremthetnek új munkahelyeket környezetükben.
Az Új Széchenyi Terv megteremti a lehetőségét annak, hogy a vállalkozások igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít.
A visszatérintendő támogatási rész mikrofinanszírozókon keresztül lesz hozzáférhető.
 
Kombinált mikrohitel a Közép-magyarországi régióban
 
A mikrovállalkozások 10% önerő felmutatása mellett egyszerűen, egyablakos rendszerben, egyszerűsített eljárással igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást és mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt, így szinte a teljes fejlesztéshez állami forrás állhat rendelkezésre.
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a pályázati projektértéket.
Támogatható minden informatikai beruházás:
Szoftvera
Hardver
Stb.