Garantujeme nezávislé, profesionální a zodpovědné poradenství. Vaše cíle jsou našimi cíli. Ne získat dotaci, ale úspěšně dokončit projekt. Ne jeden projekt, ale kontinuálně prosperující klient je naší vizitkou.

 

Kdo jsme

 
Přes 20 let budujeme kolektiv profesionálů a jejich znalostí o grantech a veřejném financování obecně, zejména pak v inovativních projektech jakéhokoli typu. Máme obecné projektové profesionály stejně jako úzce zaměřené specialisty na právo, ekonomii, ale i strojírenství a různé vědní obory. 9 národností ve 14 zemích, hovoříme 12 jazyky jako svými mateřskými.
 

Co děláme

 
Po celé Evropě poskytujeme poradenské služby zaměřené na nebo vycházející či související s grantovou problematikou. Od malých a středních podniků po nadnárodní korporace, neziskové organizace i vládní instituce, univerzity a různorodá uskupení subjektů, v našem seznamu referencí úspěšných projektů naleznete všechny.
 

Podpora grantového řízení

 
Postup získání grantu je vždy prvním bodem diskuse s klientem. Rozšířili jsme toto téma od generování úvodních myšlenek po finální diseminaci výsledků. Jsme připraveni Vám poskytnout naše služby externě, přijít za Vámi i posadit naše experty přímo do Vaší kanceláře. Tam s Vámi prožívají Vaše každodenní i strategické výzvy a spolu se svou znalostí grantové problematiky a našim zázemím jsou schopni identifikovat skutečně všechny příležitosti, které ve firmě máte. A pak je maximálně využít.
 

Naše cíle a jak jich dosahujeme

 
Každá společnost má nemálo cílů a ambiciózních plánů pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Není však v interních silách firmy nebo jiného subjektu prověřit přes 20.000 grantových příležitostí, které každodenně v prostoru EU nabízejí různé instituce. My je známe. Máme je v databázi. Máme experty, kteří již do nich psali žádosti. Kteří znají odborníky odpovědné za sestavení i hodnocení těchto projektů. Víme, které žádosti byly úspěšné a proč. Víme, které projekty nedopadly podle očekávání a proč. A jsme připraveni s Vámi tyto informace sdílet.

Našim cílem jsou Vaše cíle a jejich dosažení. Grant je jen prostředek.

Zakládáme si na našich 4 základních kvalitách: znalosti, kreativita, iniciativa a partnerství.
 

Znalosti, zkušenosti a profesionalita

 
Náš způsob práce i jeho výsledky vždy vycházejí ze znalosti cílů klienta a způsobů jeho práce. Tyto spojíme s naším zázemím. Hovoříme jazykem odborníků na danou problematiku, jazykem finančníků i ředitelů, ale i řečí úředníků a hodnotitelů projektu.

Jsme připraveni demonstrovat Vám naše znalosti a výsledky na příkladech úspěšně ukončených projektů našich klientů, na přehledu více jak 10.000 každodenně aktualizovaných grantových výzev v naší databázi i profesionálním osobním přístupem našich lidí.
 

Kreativita

 
Hovoříme jazykem obou stran pomyslné barikády: podnikatelské sféry i relevantních grantových orgánů. Překlad potřeb a příležitostí však vždy vyžaduje značnou dávku zkušeností, umu a kreativity. Pochopení cílů, potřeb, omezení a reálných možností každé ze zúčastněných stran je vždy určující pro možnost jejich vzájemného pochopení se v konkrétním projektu. To je naše práce.
 

Iniciativa

 
Nečekáme. Hledáme, ptáme se, diskutujeme, ověřujeme a nabízíme našim klientům k realizaci nápady a možnosti, o kterých jsme na základě znalosti jejich prostředí i konkrétních podmínek přesvědčeni, že je budou zajímat.

Naše rozlehlá mezinárodní síť profesionálů a pravidelný dialog s vládami a poskytovateli grantů nám umožňují být u toho. Být tam, kde se myšlenky a principy tvoří a být první, kdo Vám o nich poví.
 

Partnerství

 
Úzká spolupráce s klienty velmi často vede k dlouhodobému partnerství. Čím lépe Vás poznáme, tím více Vám pomůžeme. To Vám umožní soustředit se na podstatu Vašeho podnikání a jeho výzvy, zatímco my se postaráme o grantově formální a projektové záležitosti. Také Vás můžeme spojit s našimi dalšími klienty tam, kde to pro Vás bude prospěšné nebo nutné, ať už se bude jednat o komerční podniky, veřejnou sféru nebo výzkumné instituce ve kterékoli zemi EU.