Granty jsou v podstatě vládní investice.

Jen Evropská Unie samotná každý rok uvolňuje na grantové rozpočty přes 375 miliard euro. V tuto chvíli existuje v EU přes 20.000 různě zaměřených a spravovaných grantových fondů.

Pokud jsou Vaše cíle v souladu s některými ze záměrů konkrétní vlády nebo instituce, byla by velká chyba této příležitosti nevyužít.
 

Současná grantová témata

 
Nejdůležitější grantová témata současnosti:

  • Výzkum a vývoj: technologické inovace, vývoj produktů i nových procesů, univerzitní výzkum, spolupráce mezi vědeckými institucemi;
  • Energie a životní prostředí: energie & snižování CO2, udržitelný rozvoj, obnovitelná energie, snižování přepravy materiálů, kombinovaná doprava;
  • Vzdělávání a trh práce: zvyšování mobility pracovních sil, inovace vzdělávacích postupů
    Podpora mezinárodní spolupráce: vylepšování obchodních procesů, investice do rozvojových ekonomik;
  • Podpora mezinárodní spolupráce: vylepšování obchodních procesů, investice do rozvojových ekonomik;
  • Zdravotnictví a sociální péče: tvýzkum syndromů, vývoj, testování a prototypy nových technologií zdravotní péče;
  • Regionální a městský rozvoj:: zásadní urbanistické investiční celky ve městech i na venkově.

 

Využijte svoje možnosti naplno

 
Naši konzultanti Vám pomohou příležitost najít, racionálně uchopit a naplno využít. econet Vám pomůže ve všech fázích projektového cyklu: při tvorbě strategických rozhodnutí, při teoretické tvorbě projektu, při konzultacích s příslušnými orgány, při hledání partnerů, při tvorbě projektové žádosti i vlastní realizaci a reportování jeho průběhu.