grantového financování je nesnadná záležitost. Když se pro něj rozhodnete, musíte si zvolit nést jeho břímě sami nebo jej můžete (celé i částečně) přenést na odborného poradce.

Když se rozhodnete využít služeb econetu, dostane se Vám přesně těch služeb, které pro Váš záměr budou potřeba. Od vyhledávání příležitostí, tvorby projektové dokumentace a žádostí samotných, přes řízení vlastní realizace projektu až po reportování jeho průběhu příslušným orgánům.

Granty pomohou zvýšit Vaše investiční možnosti jak přímo, tak nepřímo. Nejen vlastní financování, ale i samo napojení se na tyto struktury, důvěrný kontakt s podobnými společnostmi z blízkého i širokého okolí a dalšími institucemi různých typů nejen rozšíří záběr Vaší společnosti, ale přinesou i nové nápady a možnosti. Při spolupráci s econetem Vám je všechny představíme a ukážeme jak jejich přínos maximalizovat.
 

Již nikdy žádná promarněná grantová příležitost

 
Zatímco Vy se nadále můžete soustředit na podstatné výzvy Vašeho podnikání, my pro Vás budeme hlídat relevantní grantové příležitosti. S dokonalou znalostí Vašeho podnikání a grantového prostředí najdeme přesně to, co Vám pomůže v rozvoji.
 

Šetřete čas a zvyšte svou efektivitu

 
Konzultanti econetu jsou v každodenním kontaktu s grantovými úředníky všech typů a úrovní. Můžeme se účastnit Vašich porad, obchodních jednání, partnerských schůzek a dalších aktivit, kde lépe poznáme Vaši strategii a cíle a budeme moci naše poradenské aktivity cílit zcela přesně. Nalezené příležitosti pak budou odpovídat Vašim prioritám, žádosti budou perfektní po formální (náš standard) i odborné stránce a vlastní realizace projektu bude plynulá a bez problémů.
 

Úplné využití přidělených prostředků

 

Na rozdíl od obecné představy získáním grantu specializovaná práce zdaleka nekončí. Složité reportování, dodržování termínů, korekce projektu podle reálných změn a další nástrahy komplikují život mnoha úspěšným žadatelům a velmi často vedou ke ztrátě části dotace a budoucímu zanevření na grantové financování.

S naší profesionální pomocí může být i mnoha změnami procházející projekt realizován úspěšně, plynule a bez ztráty již přislíbených zdrojů.

Econet dnes disponuje sítí poboček s více jak 500 konzultanty následujících specializací:

  • SŘízení projektů (národní i EU granty všech typů)
  • Obsahoví specialisté (včetně ICT, inovací, udržitelnosti, zaměstnanosti, vzdělávání)
  • Obecně projektoví specialisté
  • Analýza rizik
  • Finanční řízení
  • Administrativní specialisté
  • Právníci