Veřejné financování prochází neustálými změnami.

Ranty jsou nástroje veřejného financování podporující inovace, udržitelný rozvoj, mobilitu pracovního trhu a mnoho dalších důležitých témat. Když se změní cokoli v širším okolí rozhodujících institucí (volby, ekonomická situace, personální obsazení a podobně), grantové příležitosti se mění také. V econetu si neustále udržujeme přehled o aktuální situaci.

V současné době vidíme v grantové problematice šest základních témat:

 • PPP (Public Private Partnership)
  Spolupráce mezi veřejným sektorem a jedním nebo více soukromými partnery. Tímto způsobem vlády využívají nejaktuálnější znalosti a možnosti tržního prostředí za současného udržení kontroly nad realizačním procesem. Partnerům ze soukromé sféry se pak dostane vedle finančních prostředků možnosti se více prosadit na trhu i v povědomí veřejných zadavatelů. Ještě větším rozšířením této varianty je velmi často požadovaný případ, kdy žadatelem musí přímo být společenství nadnárodních, inovativních a místních malých / středních podniků, které následně musí společnými silami řešit společné problémy a tím se dále rozvíjejí.
 • Více tržního vlivu na grantová témata
  Evropská Komise stále častěji aktivně naslouchá i vyzývá partnery ze soukromé sféry k diskusi nad aktuálními problémy EU a jejich možnými řešeními. Obzvlášť účastníci PPP programů mohou sdílet nejen své názory, ale i strategické cíle a potřeby s relevantními orgány a ovlivnit tak příslušná grantová témata.
 • Zvyšující se efekty dotovaného projektu
  Vedle primárního cíle finanční podpory se objevují ve stále rostoucí míře i další efekty. Zvýšení firemní prestiže, zvýšení přidané hodnoty, realizace inovačních projektů nebo jejich částí, které by za standardních podmínek nikdy nenastaly. Nové kontakty mezi partnery, nové inspirace, možnosti využít to nejlepší v daném oboru…
 • Granty se dostaly na jednání nejvyššího vedení firem
  Oblasti jako míra firemní absence, daňové zatížení, principy náboru zaměstnanců, výzkum a vývoj jsou vždy diskutovány nejvyšším vedením. Za posledních deset až patnáct let se u mnoha společností mezi tato témata dostaly i grantové příležitosti. Přesně tento trend spolu s profesionální podporou je jednou z mála cest k úspěchu.
 • Narůstající potřeba přehledu v grantové nabídce
  V EU je více jak 20.000 grantových programů. Už jen z tohoto čísla vyplývá, že mnohé se z části nebo více překrývají, kopírují, podmiňují nebo vylučují a bez profesionálního přístupu nelze najít tu nejlepší.
 • Zvyšující se požadavky na snížení administrativní náročnosti
  Vlády chtějí, aby jejich prostředky byly využívány efektivně a zodpovědně. Což s sebou nezbytně nese kontrolní a administrativní procesy. Naprostá většina úspěšných žadatelů o grant konstatuje, že administrativní zátěž s realizací grantového projektu spojená je příliš vysoká. Snížení náročnosti při zachování dostatečné míry kontroly je náročnou aktuální výzvou.