Regionální, národní i nadnárodní instituce a vlády (EU, Světová banka) každoročně vytvářejí obrovské rozpočty pro systém dotací, grantů a pobídek.

Každý rok jsou v EU rozděleny fondy přesahující 375 miliard euro. V současné době existuje přes 20.000 grantových schémat, takže najít v nich ten pravý dotační titul (případně jistotu, že neexistuje) je skutečná výzva.

Budoucí konkurenceschopnost i ekonomická udržitelnost Evropy závisí na mnoha faktorech, některé z nich jsou však jasné a důležité: nové environmentální technologie, PPP a potřeba více rozvíjet znalostní ekonomiku. Pro jejich podporu dělají vlády celé EU řadu kroků.

Existují 4 základní typy veřejné podpory:

  • Granty; kde je financování zajištěno před spuštěním projektu.
  • Měkké úvěry; ekteré jsou připraveny pro projekty, jenž se banky zdráhají financovat.
  • Daňové pobídky; poskytují podporu zejména výzkumně vývojovým projektům nebo velkým investicím.
  • Ocenění která spolu se společenským uznáním zpětně přinášejí i finanční příspěvek autorovi výjimečného projektu.

Každý typ podpory má svou úroveň, kde je o něm rozhodováno. Regionální, národní či celoevropskou.

Ať už hledáte podporu pro malý / střední podnik nebo celosvětovou korporaci, je třeba mít na paměti následující zásady:

  • Zajištění vnějšího financování by mělo být součástí celkové strategie organizace.
  • Uvědomte si, že nalezení a plné využití vnějších zdrojů vyžaduje vždy značné úsilí.
  • Nepodceňte časovou náročnost dodatečných procesů a zejména její potenciální vliv na vlastní realizaci projektu.
  • Schválení finanční podpory je zásadně odvislé od bezchybné formální přípravy projektu.

Jakmile se veřejné financování stane součástí Vaší firemní strategie, může přinést zásadní konkurenční výhodu a přitom pomoci nám všem vybudovat lepší Evropu. Živoucím důkazem jsou projekty našich klientů a jejich přínosy.

Najdete-li ve svých projektech prvky inovativní, vývojové, výrobně experimentální nebo jinak zásadně pokrokové, jsme přesvědčeni, že pro Vás nalezneme zdroje vnější finanční podpory. Během více než 20 let jsme pomohli našim klientům financovat stovky projektů ať už rozsahem v řádu desítek tisíc euro nebo desítek jejich milionů. Můžeme i Vám pomoci zlepšit rozhodování jak projekt zrealizovat (například fyzické umístění), jaké partnery nalézt, ale i jak projekt celkově pojmout.