Profesionální grantové poradenství

Díky naší dvacetileté zkušenosti s granty ve všech druzích organizací v celé EU si troufáme říct, že víme jak na to. Vytvořili jsme metodologii čerpající principy a kombinující osvědčené postupy úspěšných projektů ze všech koutů grantového světa, ve všech fázích projektového života. Vycházejíc z Vašich individuálních potřeb jsme připraveni a schopni Vám nabídnout právě tu úroveň podpory, kterou potřebujete.
 

IIdentifikace: pochopení projektu a přehled grantových příležitostí

 
Spojením Vašich cílů, investičních záměrů i možností s našimi zkušenostmi a znalostí široké grantové problematiky jsme schopni identifikovat grantový potenciál už v zárodku projektové myšlenky. Skrze každodenní dialog s relevantními orgány EU i na národních úrovních pak umíme ověřit co ještě nebylo vyzkoušeno, najít cestu pro nové podněty a jako první se dozvědět o nových možnostech. Zaměřujeme se na úspěšnost našich projektů, nikoli na jejich počet. Úspěchem rozumíme splnění Vašich cílů, nejen získání peněz. S využitím našich partnerů v celé EU pak dokážeme posunout i Vaše obzory k novým, dosud netušeným hranicím.
 

Úspěšná žádost o grant

 
IOd samého začátku prací na žádosti se soustředíme na kvalitu. Jen perfektně připravené a zpracované podklady mají šanci uspět ve formálním hodnocení a při grantovém projektu hodnocení formy předchází hodnocení obsahu… Známe problematiku Vašeho oboru i regionu, jistě i tam Vám dokážeme představit naše spokojené klienty a jejich referenční projekty. Můžeme pomoci Vašemu finančnímu, právnímu i HR oddělení, samozřejmě úzce spolupracujeme s obecnou administrativou našich klientů. Na základě mandátní smlouvy jsme schopni převzít i celou odpovědnost za danou oblast plně na sebe.
 

Realizace: plné využití a udržení přidělených prostředků

 
Schválení žádosti a přidělení dotace je jistě důvod k oslavě. Je to podmínka nutná, nikoli však dostačující pro skutečné využití a udržení těchto prostředků a z nich nakoupených aktiv a aktivit v majetku a využití žadatele. Velmi často předchází prvnímu čerpání financí realizace alespoň části projektu z vlastních (úvěrových) zdrojů. Granty jsou veřejné prostředky a jejich utrácení podléhá intenzivní kontrole a složitým pravidlům. econet Vám může pomoci s jejich dodržováním širokou škálou svých služeb od vyškolení Vašeho personálu po plné převzetí odpovědnosti za úspěšné udržení zdrojů a dosažení cílů projektu.
 

Řízení projektu: vytvoření grantového portfolia

 
Naším cílem není pouze dosahovat jednorázových dotací na konkrétní projekty, ale vytvořit ve firmě proces neustálého využívání grantů tam, kde je to možné a přínosné, a mít tento proces řízený, transparentní a kontrolovaný. Jeho propojením s finančním řízením firmy, zejména cash flow, pak dostat využívání veřejného financování mezi základní kameny Vašeho firemního úspěchu. Dělali jsme to již mnohokrát, rádi Vám řekneme jak na to.