když econet rostl a sílil, některé věci zůstaly stejné. A chceme, aby se nikdy nezměnily. Náš cíl a naše hodnoty, to je základ, na kterém stavíme. Naše hodnoty a základní pravidla jsou to, co každý den prezentujeme uvnitř i navenek, tím se řídíme v každodenní práci i strategických rozhodnutích.

 

Obecně

 
Integrity and tolerance: We are committed to honest and tolerant behaviour, advocating corporate practices that are coherent with our values.

Integrita a tolerance: upřímné a tolerantní jednání je pro nás základ všeho. Spolupráce, přístupu ke klientům i partnerům.

Odpovědnost: přijímáme plnou odpovědnost za to, co děláme. V první řadě výsledek = úspěšný projekt, spokojený klient a naplněné ambice našeho kolektivu.

Nedotknutelnost intelektuálního vlastnictví: klienti nám svěřují to nejcennější = své strategické plány, dotýkající se i jejich klientů, obchodních partnerů a dalších stran. Bezpečnost a nedotknutelnost těchto informací je pro nás zákonem.

Profesionálnost: v každé vteřině. A vždy lepší než minule. Nové znalosti, nové přístupy přidáváme k tomu, co už umíme a sdílíme to s ostatními. To je základ OpenFunding jak ho vidí econet.

Podnikatelský duch: partneři i kolegové, sdílení znalostí i nadšení z úspěchu i nového poznaného, směřujeme naši energii k dalšímu úspěchu
Kreativní myšlení: povzbuzujeme všechny kolegy k novým věcem. Novým přístupům, novým nápadům, novým cestám k úspěchu. Ať už uvnitř firmy, v projektu u klienta nebo při diskusi s úřady. Jen nové může být lepší než to staré.

Přístup ke klientům

Tvorba hodnot pro naše klienty: v úzké spolupráci s klientem vytváříme nové hodnoty skrze naše kvalitní služby. Nacházíme, sdílíme a využíváme příležitosti majíc na zřeteli jako první zájmy, cíle a strategie každého zákazníka.
Mezinárodní: neznáme hranic. A podporujeme v tomtéž naše klienty. Kdekoli a kdykoli nabízíme naše profesionální služby jediným možným způsobem = profesionálně a kvalitně.

Oddanost úspěchu: máme jediný cíl = spokojeného klienta. Víme, že naše práce nikdy nekončí a proto ji nikdy neodkládáme. Sledujeme cíle našich zákazníků a hledáme neustále možnosti, jak jich dosáhnout lépe, dříve, efektivněji.

Důvěrnost: jsme klientům tak blízko, jak je to možné. Chceme být součástí jejich struktury, prožívat jejich problémy jako naše vlastní a tak je detailně pochopit a následně pomoci vyřešit.

Kvalita služeb: jen nejlepší je dostatečně dobré. Tam, kde si nejsme jisti schopností kontrolovat se sami, svěřujeme se třetím stranám a certifikačním autoritám.

K okolí

Kvalita života: tak jako neustále chceme zvyšovat kvalitu výsledků naší práce, zvyšujeme kvalitu našeho pracovního prostředí. Flexibilní pracovní doba, práce z domova, od klienta, bez geografických nebo jiných hranic.

Rovné příležitosti: pestrost je záruka nových nápadů. Podporujeme větší začlenění žen, rozlišujeme zaměstnance pouze podle přístupu k úkolu a okolí, nikoli podle jakýchkoli vnějších charakteristik.

Vzájemný respekt: jakákoli forma diskriminace nebo omezování, ať už verbální nebo fyzická je pro nás nepřijatelná za jakýchkoli podmínek. Nikdy. Ani u nás, ani jinde.

Vztah ke konkurenci: k profesionální konkurenci chováme respekt. Učíme se z jejich úspěchů být lepší. Nemáme za potřebí konkurenci hanět nebo o ní lhát. Naše výsledky ukazují, kdo je lepší.

Vztah k dodavatelům: snažíme se posilovat dlouhodobou spolupráci s dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty a řídí se podobnými etickými pravidly.

Komunikace: upřímně, přímo, bez vytáček a dvojsmyslů.

Společenská odpovědnost: i ke společenským úkolům se stavíme profesionálně, spolu s našimi partnery i klienty děláme maximum proto být obecně prospěšní

Udržitelný rozvoj: vynakládáme maximální úsilí pro minimalizaci externích negativních dopadů našich vlastních aktivit stejně tak jako projektů našich klientů.

Rozmanitost: podporujeme vznik a práci multikulturálních kolektivů. Různé národy a národnosti, kulturní a sociální zázemí i akademické a profesionální pozadí umožňuje při zachování profesionálního přístupu dosáhnout nečekaných výsledků.

Klid: přímým i nepřímým konfliktům se snažíme předcházet a tam, kde se to nepovede, najít řešení ve vzájemné diskusi.