Dynamická práce

 

Naše hodnoty

 
V econetu dáváme maximální váhu hodnotám, které sdílíme jako kolegové i jako občané. Na nich budeme stavět i spolupráci s Vámi. Zde se o nich můžete dozvědět více.

 

Díváme se do budoucnosti

 
Konzultanti v econetu pomáhají veřejnému sektoru i soukromé sféře dosahovat cílů, které si naši klienti stanovili. Lépe, rychleji, kvalitněji. Každý z našich profesionálů si je vědom přínosu, který pro zdar projektu má a to je jeden z hlavních motivátorů naší práce. Chcete-li pro nás pracovat, budete potřebovat znalosti a schopnosti pochopit klienta a jeho organizace, pochopit oblast, ve které působí i regionu, kde fyzicky funguje. Nejaktuálnější technické a další relevantní znalosti, které se dané problematiky týkají, schopnost hovořit s profesionály i laiky. Vnímat potřeby finančního ředitele nadnárodního koncernu i středně velké technologické firmy na Vysočině, to jsou kvality, které v econetu potřebujeme a dokážeme ocenit. Vidět v zárodku myšlenky její potenciál a umět jej ukázat ostatním. Propojit ho s příležitostí grantových programů a cítit jeho budoucnost. O tom je naše práce.
 

Multidisciplinární teamy

 
Ve většině případů je realizace projektu kolektivní prací. Každý má svou roli a přispívá dle ní a svých schopností: technický expert, grantový specialista, obchodník, znalec finančních principů, právník, projektový manažer jsou jen některé z nich. Jako součást kolektivu máme všichni možnosti nejen přispět ke zdaru projektu, ale zároveň se od ostatních hodně naučit, inspirovat se a třeba se i rozhodnout pro další profesní růst novým směrem.
 

Firemní kultura

 
V econetu sdílíme znalosti a zkušenosti. Inspirujeme se navzájem a pomáháme si. Víme, že se s důvěrou můžeme obrátit jeden na druhého a spolehnout se na to, že nám druhý pomůže. Všichni jsou podporováni ve své kompetentní samostatnosti s vědomím, že jsou tu k dispozici kolegové pro pomoc v případě jakékoli potřeby.
 

Osobní rozvoj

 
Úspěšný rozvoj každého jednotlivce je především jeho vlastní tvrdá práce. Jsme připraveni ji podpořit každý den radou, inspirací a vedením. Pravidelným hodnocením a plánováním pak této práci dát smysl, směr a řiditelnost. Naše společné i individuální cíle nejsou jen komerční, jsou osobní i těžko definovatelné. Ve společné diskusi si klademe za cíl je objevit, pojmenovat a naplánovat cestu k jejich dosažení.
 

Specializace

 
Díky našemu celoevropskému dosahu máme místo pro specialisty rozličných druhů. Máme kolegy již v dané oblasti zkušené, máme metody jak tuto zkušenost předat. Není podstatné, kdo je ze které země a jak dlouho se dané problematice věnuje, je-li schopen ji užívat proaktivně, sdílet ji, rozvíjet a využívat ke spokojenosti své, kolegů a klientů.
 

Obecné pozice

 

OpenFunding konzultant(ka)

Náplní práce zde je grantové poradenství z obou hlavních perspektiv: orgánům veřejné správy s optimalizací grantových schémat dle potřeb a zpětné vazby žadatelů, ať už jde o jakýkoli typ organizace. Prostá diskuse, osobní schůzky, přínos k řešení jejich problémů a výzev. To je cesta jak být přizván ke stolu a stát se součástí jednoho z počátků celého procesu. Rozpoznání potenciálu projektových nápadů u klientů – žadatelů a jejich formalizace do podoby, kde příslušná granty přidělující instituce pozná své cíle, to je druhá hlavní perspektiva. Obojí je nedílnou součástí naší práce.

Podmínky

Každý jsme jiný. Někdo má analytickou mysl a vědecko-formální schopnosti. Jiné baví pestrost a možnost jeden den sedět za stolem s finančním ředitelem nadnárodní korporace a hned ten další s Komisařem EU. Další je technický typ a perfektně rozumí výkresům. Každý v econetu jsme jiný. Stejně tak mohou být odlišné podmínky naší práce a jejího hodnocení. Vždy jsou však na špičce v oboru, stejně jako my.